Thương mại điện tử B2B và B2C là gì?

Thứ Tư, 18/11/2015, 23:07 GMT+7

B2B là viết tắt của thuật ngữ Business To Business - mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó giao dịch xảy ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau. Giao dịch B2B có thể diễn ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp hoặc thông qua một đối tác thứ ba (hay một trung gian giao dịch) đóng vai trò cầu nối giữa người mua và người bán, đồng thời tạo điều kiện để giao dịch giữa  người bán và người mua diễn ra thuận lợi và quảng bá cho nhiều người biết tới sản phẩm của danh nghiệp đăng ký lên sàn Thương mại điện tử. Người tiêu dùng khi vào sàn giao dịch thương mại điện tử cảm thấy sản phẩm được uy tín được giới thiệu cụ thể chi tiết đảm bảo nguồn hàng và giá cả thì cũng yên tâm mua sản phẩm đó hơn. Được gọi là sản phẩm gian hàng được kiểm duyệt để đảm bảo tính trung thực của gian hàng doanh nghiệp đăng ký bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Các Doanh Nghiệp tham gia giao dịch thương mại điện tử B2B. Mục đích của các doanh nghiệp bên mua tham gia là:

Mua bán hàng hóa giao dịch trực tiếp với các Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm.

Các Doanh nghiệp kết nối với nhau để trao đổi mua bán nguyên vật liệu, phụ kiện của nhau để về lắp sắp sản xuất ra thành phẩm.

Thương mại điện tử B2B và B2C là gì?

Các Doanh nghiệp tham gia kết nối với nhau giao dịch với nhau sẽ trở thành cầu nối sản xuất thiết bị linh kiệt phụ kiện theo từng bộ phận của sản phẩm đó.

Việc mua bán sử dụng sự dịch vụ của nhau sẽ kết nối doanh nghiệp lại với nhau thành một vòng tròn sản xuất mở mà các nhiên liệu hay phụ kiện được đáp ứng đầy đủ cho nhau để sản xuất thành phẩm tốt hơn và tiện lợi hơn thông qua sản giao dịch thương mại điện tử để biết được những Doanh Nghiệp sản xuất hay chỉ là Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ….

Như vậy, trong hoạt động này, doanh nghiệp nằm ở cuối trong chuỗi cung ứng (đối với sản phẩm mà doanh nghiệp tiêu thụ). Doanh nghiệp cũng đóng vai trò như 1 người tiêu dùng cuối cùng.

Mua thiết bị, linh kiện phục vụ cho hoạt động duy tu, bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị, tư liệu sản xuất.

Các mô hình kinh doanh B2B chủ yếu bao gồm:

  • Thị trường/ Trung tâm giao dịch B2B (B2B e-MarketPlace) như Alibaba, IBM MarketPlace …
  • Nhà phân phối điện tử (e-Distributors) như Dell Primes, FPT Distributors.
  • Nhà cung cấp dịch vụ B2B (Services’ Providers) như Ariba, Yahoo! Business ...
  • Môi giới giao dịch B2B (B2B e-Brokers) như PriceLine,
  • Cổng thông tin (B2B Portal) như ECVN, Gophatdat …
  • Các hình thức giao dịch B2B có nền tảng chủ yếu là hoạt động trao đổi dữ liệu điện tử (EDI).
Tags: Thương mại điện tử
E-Marketing.com.vn / Thương mại điện tử
Tags: Thương mại điện tử
E-Marketing.com.vn / Thương mại điện tử