5 Tính năng Facebook hỗ trợ quảng bá thương hiệu
5 Tính năng Facebook hỗ trợ quảng bá thương hiệu
Facebook ngày càng trở nên lớn mạnh với việc ra hàng loạt tính năng mới, thắt chặt và quản lý Fanpage, group tốt hơn với việc thanh lọc Like, thêm tính năng mua bán cho Group, Ban thẳng tay tài khoản spam… Và đây là một môi trường Marketing cực tốt giúp bạn phát triển việc xây dựng thương hiệu cũng...